Хрестна Дорога у Чорткові [VI/8979]

Без подписи
Без подписи
ТАЙНИК
Тип: Виртуальный
Класс: Архитектурный
Исторический
Сезонные ограничения отсутствуют
КООРДИНАТЫ (WGS84)
(видны только зарегистрированным пользователям)
МЕСТНОСТЬ
Украина
Тернопольская обл.
Чертковский р-н
БЛИЖАЙШИЙ НАС.ПУНКТ
Чертков
ОЦЕНКИ ТАЙНИКА [?]
Доступность: 2
Местность: 4
РЕЙТИНГ
4.00Нашли: 9
АТРИБУТЫ [?]
ПАСПОРТ ТАЙНИКА
ЭКСПОРТ ТОЧКИ
ФОТОАЛЬБОМ ТАЙНИКА
ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ
БОЛЬШЕ КАРТ
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Автор: volya-nz
Создан: 26.10.2010
(отредактирован 19.10.2013)
Компаньоны: Україна

Описание окружающей местности

 Чортків - давнє місто, яке згадується ще в 1522р. Знаходиться за 76 км від Тернополя. Був центром селянського повстання 1648р. Знаходився під владою Туреччини (1672-1683), Польщі (з 1699), Австрії (з 1772). Дивна назва походить від першої назви міста Чартковіце. Коли Сигизмунд ІІІ подарував місто польському шляхтичу, то він взяв собі титул - граф Чортківський. звідсі і пішла назва Чортків. Багатьом вона мозолить очі, хотіли навіть перейменувати місто на Богородичне. Місто є центром греко-католицької єпархії.

Церква Святої покрови - православна, автокефальна. Знаходиться недалеко від руїн замку. Спочатку була стара дерев’яна церква, яка була такою ветхою, що могла завалитися і наробити лиха. Вирішено було побудувати новий храм - мурований, але на це були потрібні великі кошти. 1898 році почали збирати кошти. Основу становили парафіяни Долішньої та Горішньої Вигнанки, села: Переходи, присілка Чорний ліс, хутора Липники, села Пастуше, а також міста Чорткова. Кожен вважав за потрібне допомогти чим міг. Ось спогади мешканця Чорткова Петра Білінського:,,Мій дід, Теодор Плецан, був активним будівником церкви. На той час 1903р, як розпочалось її спорудження, завершувалась будова залізниці сполученням "Станіслав-Гусятин", де він працював п’ять років, заробивши значну суму грошей, з котрих пожертвував на будову церкви 1000 ринських. Дід мав пару гарних коней та бричку, возив керівників будови до залізниці (а це були австрійці). Дружина діда варила їм український борщ, вареники. Пізніше тато з дідом попросили виділити їм кілька вагонів каменю на будівництво церкви. Той камінь дід разом із трьома синами та дочкою перевіз на місце будови. За активну участь у будові храму дід мав честь сидіти на першій лавці у церкві, де була прикріплена табличка з його прізвищем." Також надавали матеріальну допомогу також українські монастирі отців Василіян та отців Радемптористів Львова, Бучача, Станіслава, Жовкви, Кристополя.

Побудована церква Святої Покрови у 1903-1905 рр. у класично-романському стилі за проектом львівської архітектурної компанії під керівництвом архітектора Миколи Шашкевича та чортківського будівничого Андрія Дражньовського. Камінь для будівництва брали з вигнанських та скалецьких каменоломень, пісок з синяківських та білецьких кар’єрів. А головний дзвін виписали з міста Надвірна.

40-метрова дзвіниця прикрашена позолоченим куполом побудована набагато пізніше в 1996р. На фронтоні дзвіниці мозаїчний образ Богородиці. Екстер’єр дзвіниці доповнюють мозаїчні зображення Петра і Павла, Святого Миколая, Архангелів Михайла та Гавриїла. На дзвіниці встановлено скульптури святих Володимира і Ольги, зображення Всевидючого Божого Ока, яке ніби застерігає від гріха, заглядає у найпотаємніші кутки людських душ. На службу кличуть 4 дзвони, один з яких, найбільший (5 т), виготовлений у Дніпропетровську, три інших залишилися із старої дзвіниці. У травні 1998 року, напередодні 2000-літнього ювілею християнства, був встановлений годинник на дзвіниці церкви. О сьомій годині ранку і сьомій вечора лунає мелодія церковного гімну "Боже великий, єдиний"

Біля церкви Святої Покрови є капличка Божої Матері, посвячена вона 14 жовтня 1908 року на свято Св. Покрови. У ніч з 6-го на 7-ме липня 1944 року капличку було зруйновано фашистською бомбою, але скульптурне зображення Матері Божої вціліло, не зазнавши ушкоджень. Саме в той час біля каплички таємно від командира та замполіта, як переказують місцеві старожили, молився радянський солдат. Після війни парафіяни відбудували капличку з дерева, і такою вона залишилась до 1981 року, коли її переробили на муровану. Наступне оновлення каплички відбулося з нагоди 2000 –ліття народження Ісуса Христа. Тоді ж було встановлено Хрест, по якому тече свята вода, омиваючи його.

Біля каплички відбувається освячення води Йорданське(на Водохреща), а також на Зелені Свята. Зліва від каплички Божої Матері викладено символічну гору Синай, на якій молився Мойсей, і де він одержав від Господа Бога Скрижалі із Заповідями. Влітку 2001-го року неподалік від каплички забило нове джерельце.

Кожен храм має розписи в інтер'єрі Хресної Дороги, а на подвір’ї св. Покрови існує така дорога, на камені показана кожна сцена. По інший бік церкви на подвір’ї описані на каменях благі справи та смертні гріхи. Це є фонтан, біля якого знаходиться просто неба купальня, над нею є дашок. До купальні ведуть сходи, викладені річковим каменем, а вода в ній постійно тече і в такий спосіб оновлюється.

 

         ЧОРТКІВ – дуже цікаве місто. Тому його обов’язково варто відвідати! А почати екскурсію можна саме з церкви Святої Покрови

 

Чертков - давний город, который вспоминается еще в 1522р. Находится за 76 км от Тернополя. Был центром крестьянского восстания 1648р. Находился под властью Турции (1672-1683), Польши (с 1699), Австрии (с 1772). Странное название происходит от первого названия города Чартковице. Когда Сигизмунд ІІІ подарил город польскому шляхтичу, то он взял себе титул - граф Чертковский. Отсюдова и пошло название Чертков. Многим она мозолит глаза, хотели даже переименовать город на Богородичен. Город является центром греко-католической епархии.

Церковь Святой Покровы - православная, автокефальная. Находится неподалеку от руин замка. Сначала была старая деревянная церковь, которая была такой ветхой, что могла завалиться и наделать беды. Решено было построить новый храм - каменный, но на это были нужны большие средства. 1898 году начали собирать средства. Основу составляли парафияне Нижней и Верхней Изгнанницы, села: Переходы, приселка Черный лес, хутора Липники, села Пастушье, а также города Черткова. Каждый считал нужным помочь чем мог. Вот воспоминания обитателя Черткова Петра Билинского: ,,мой дед, Теодор Плецан, был активным строителем церкви. На то время 1903р, как началось ее сооружение, завершалось строение железной дороги соединением "Станислав-Гусятин", где он работал пять лет, заработав значительную сумму денег, из которых пожертвовал на строение церкви 1000 ринських. Дед имел пару красивых коней и бричку, возил руководителей строения к железной дороге (а это были австрийцы). Жена деда варила им украинский борщ, вареники. Позже папа с дедом попросили выделить им несколько вагонов камню на строительство церкви. Тот камень дед вместе с тремя сыновьями и дочерью перевез на место строения. За активное участие в строении храма дед имел честь сидеть на первой скамье в церкви, где была прикреплена табличка с его фамилией." Также оказывали материальную помощь также украинские монастыри отцов Василиян и отцов Радемптористив Львова, Бучача, Станислава, Жовкви, Кристополя.

Построена церковь Святой Покрови в 1903-1905 гг. в классически романском стиле по проекту львовской архитектурной компании под руководством архитектора Николая Шашкевича и чортковського строителя Андрея Дражневского. Камень для строительства брали из вигнанських и скалецьких каменоломен, песок из синяковських и билецьких карьеров. А главный колокол выписали из города Надворная.

40-метровая колокольня украшена позолоченным куполом построенная намного позже в 1996р. На фронтоне колокольни мозаичный образ Богородицы. Экстерьер колокольни дополняют мозаичные изображения Петра и Павла, Святого Николая, Архангелов Михаила и Гавриила. На колокольне установлены скульптуры святые Владимира и Ольги, изображение Всевидящего Божьего Глаза, который будто предостерегает от греха, заглядывает в самые сокровенные углы человеческих душ. На службу зовут 4 звоны, один из которых, наибольший (5 т), изготовленный в Днепропетровске, три других остались из старой колокольни. В мае 1998 года, в канун 2000-летнего юбилея христианства, были установлены часы на колокольне церкви. В семь часов утра и седьмой вечера раздается мелодия церковного гимна "Боже большой, единственный"

Около церкви Святой Покровы есть каплица Божьей Матери, посвященная она 14 октября 1908 года на праздник Св. Покровы. В ночь из 6-го на 7-ме июля 1944 года каплица была разрушена фашистской бомбой, но скульптурное изображение Матери Божьей уцелело, не испытав повреждений. Именно в то время около каплицы тайно от командира и замполита, как пересказывают местные старожилы, молился советский солдат. После войны парафияне отстроили каплицу из дерева, и такой она осталась до 1981 года, когда ее переделали на каменную. Следующее обновление каплицы состоялось по случаю 2000-летия рождения Иисуса Христа. Тогда же был установлен Крест, по которому течет святая вода, омывая его.

Около каплицы происходит освящение воды Иорданское(на Крещения), а также на Зелени Праздника. Слева от каплицы Божьей Матери изложена символическая гора Синай, на которой молился Моисей, и где он получил от Господа Бога Скрижали с Заповедями. Летом в 2001-ом году неподалеку от каплицы забило новый источник.

Каждый храм имеет росписи в интерьере Крестной Дороги, а во дворе св. Покровы существует такая дорога, на камне показана каждая сцена. По другой бок церкви во дворе описаны на камнях благие дела и смертные грехи. Это есть фонтан, около которого находится под открытым небом купальня, над ней есть крыша. К купальне ведут лестницу, изложенные речным камнем, а вода в ней постоянно течет и таким способом обновляется.

 

         ЧЕРТКОВ – очень интересен город. Поэтому его обязательно стоит посетить! А начать экскурсию можно именно из церкви Святой Покровы

Больше информации здесь - http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/35391/

Описание тайника

Содержимое тайника

Приобщение к религии

Интернет-блокнот

Отметить все Убрать все отметки Распечатать интернет-блокнот тайника Оставить запись в интернет-блокноте тайника RSS-канал интернет-блокнота тайника Отправить ответ на виртуальный вопрос Добавить фотографии посещения тайника Оценить свои впечатления от посещения тайника Рекомендовать тайник Сообщить о проблеме с тайником Спрятать все Показать все

Daemon (26.10.2015 21:18:44)
Церковь очень красивая. Как и территория вокруг. Удивило наличие детской площадки в церковном дворе.
Замок полуразрушен. На территории работают строители. Табличек никаких не видели, молча зашли на территорию. Никто ничего не сказал. Правда, смотреть там почти нечего, так что сделали пару снимков и пошли на выход.
Кельтика (23.01.2015 13:06:18)
Посетили 09.01.2015
Симпатичная церковь, интересно оформлены плиты по её бокам. Как раз шла служба. Поразили люди, поднимающие малышей, чтобы они поцеловали кровоточащие раны на ногах распятого Христа, и девушка, уткнувшаяся лбом в один из церковных углов около водосточной трубы.
Руины замка в плачевном состоянии, смотреть особо не на что, зато вид на город от них открывается красивый. На гостеприимно распахнутых воротах висит табличка, категорически запрещающая вход на территорию из-за аварийности стен, рядом же часы работы замка (моментально наступает когнитивный диссонанс).
Сам город очень интересен. Понравилась старая ратуша в австрийском стиле, больше всего впечатлил шикарный костёл.
Ответ отправлен, зачёт получен.
yug19 (15.07.2013 10:00:57)
Oleg_P (05.09.2012 10:06:26)
Кривич (28.10.2011 21:46:48)
Djungaricus-Praymericus (14.07.2011 21:07:39)
eee (26.05.2011 23:03:29)
Martingal (20.05.2011 22:50:41)
volya-nz (17.05.2011 01:09:52)
Martingal (19.11.2010 14:37:56)
volya-nz (26.10.2010 22:57:45)
Авторизация
E-mail:
Пароль:
Запомнить меня
Входя в игру, я обязуюсь соблюдать Правила
Зарегистрируйтесь
Забыли пароль?
Выбор тайника
Название:
Расширенный поиск

Поиск по сайту
Мини-карта сайта
Экспорт новостей
Новые тайники
Новые фотоальбомы
Интернет-блокноты

Наши партнеры

Скачать приложение Геокешинг на Google Play.

Скачать приложение Геокешинг на Apple Store.

Скачать приложение Геокешинг на Windows Phone.

Архив
Карта 0 Карта 1 Карта 2 Карта 3 Карта 4 Карта 5 Карта 6 Карта 7 Карта 8 Карта 9 Карта 10 Карта 11 Карта 12 Карта 13 Карта 14 Карта 15 Карта 16 Карта 17 Карта 18 Карта 19 Карта 20 Карта 21 Карта 22 Карта 23 Карта 24 Карта 25 Карта 26 Карта 27 Карта 28 Карта 29 Карта 30 Карта 31 Карта 32 Карта 33 Карта 34 Карта 35 Карта 36 Карта 37 Карта 38 Карта 39 Карта 40 Карта 41 Карта 42 Карта 43 Карта 44 Карта 45 Карта 46 Карта 47 Карта 48 Карта 49 Карта 50 Карта 51 Карта 52 Карта 53 Карта 54 Карта 55 Карта 56 Карта 57 Карта 58 Карта 59 Карта 60 Карта 61 Карта 62 Карта 63 Карта 64 Карта 65 Карта 66 Карта 67 Карта 68 Карта 69 Карта 70 Карта 71 Карта 72 Карта 73 Карта 74 Карта 75 Карта 76 Карта 77 Карта 78 Карта 79 Карта 80 Карта 81 Карта 82 Карта 83 Карта 84 Карта 85 Карта 86 Карта 87 Карта 88 Карта 89 Карта 90 Карта 91 Карта 92 Карта 93 Карта 94 Карта 95 Карта 96 Карта 97 Карта 98 Карта 99 Карта 100 Карта 101 Карта 102 Карта 103 Карта 104 Карта 105 Карта 106 Карта 107 Карта 108 Карта 109 Карта 110 Карта 111 Карта 112 Карта 113 Карта 114 Карта 115 Карта 116 Карта 117 Карта 118 Карта 119 Карта 120 Карта 121 Карта 122 Карта 123 Карта 124 Карта 125